Лисичка

Фолклорен танцов състав Мюнхен

Станете членове на ФТС "Лисичка"

Членството Ви прави истинска част от идеята - да покрепяме съхранението и разпространението на богатата Българска култура и фолклор. Като член имате пълноправен глас в решенията и възможност да посещавате всички репетиции на танцовият състав без допълнителни такси. Просто се забавлявайте цяла година, че и повече. Вашето присъствие и съдействие е най-ценната подкрепа за нас.

За 2024 годишният* членски внос е:

  • 15€ месечно (180€ годишно) пълно членство
  • – 50% (90€ годишно) за студенти и ученици без собствени доходи
  • – 25% (135€ годишно) за всеки следващ член от едно домакинство

 

* Годишният чл.внос е за календарна година. Членове присъединяващи се през годината заплащат чл.внос намален със сътоветните изминали тримесечия.

Други начини да ни подкрепите

Ние сме дружество с идеална цел* и приходите употребяваме изключително и само за подкрепа на нашата цел – “Съхранение и разпространение на богатата Българска култура и фолклор”. С вашата подкрепа се закупуват костюми, наемат се зали за репетиции, спонсорираме изяви пред публика. 

*Дарения към дружества с идеална цел са данъчно облекчение за дарителя. За данъчна отчетност, до 300€ годишно е достатъчно да имате онлайн транзакция. За по-големи суми 🙂 , ще Ви издадем надлежен документ за финансовата подкрепа.

С благодарност към нашите спонсори

Български хранителен магазин - Sendling München

Лесно е! Когато пазарувате продукти в Ники Маркет, просто запазете касовата бележка и я донесете на следващата репетиция. За останалото ще се погрижи касиера. Ники Маркет ще внесе 10% от сумата в подкрепа на ФТС “Лисичка”

Помислете преди следващата онлайн покупка! Направете я през Gooding, вместо директно през сайта на търговеца. Това няма да оскъпи вашата поръчка, но 2-20% от сумата, търговеца ще отдели в подкрепа на ФТС "Лисичка".

...Или директно направете финансово дарение по удобен за вас начин. Givio предлага малка такса за поддръжка на платформата си, вие можете да я намалите по ваша преценка